Datoer og tema for nettmøter i kokkefaget

Kopi av Bilder Web - Kompetansehuset Neo

Når du kjøper vårt kurs, får du tilgang til undervisningsvideoene og nettmøter med faglærere i 12 måneder.

Nettmøtene med faglærer supplerer undervisningsvideoene på den måten at du her kan drøfte dine spørsmål med lærer. Du vil også treffe andre kursdeltakere. Nettmøtene foregår i Teams. Du trenger kun mobiltelefon for å være med på nettmøtene, men mange foretrekker noe med større skjerm som nettbrett eller PC for å se bedre det faglærer deler gjennom skjermen. 

Under følger en beskrivelse av hva som er tema i de ulike nettmøtene. Du får tilgang til alle disse. 

Nederst er oversikten over alle nettmøter. Bruk oversikten til å planlegge hvilke nettmøter du vil følge.  

Ta sikte på eksamen i desember 2021 eller juni 2022 - valget er ditt!

Kursdag 1

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Dine forventinger og målet for eksempel. Forberedelser

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Bransjer, fag og yrker i restaurantbransjen

 • 2. Regler og merking

 • 3. Service

 • 4. Ergonomi og helse

Kursdag 2

Bransje, fag og miljø (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Organisasjonene i arbeidslivet

 • 6. Rammebetingelser og konkurranseforhold

Koo og Servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Mikrobiologi og hygiene

 • 2. Kvalitet og regelverk

 • 3. Kosthold, ernæring og helse

Kursdag 3

Kokk og servitørfaget (Vg2)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Etikk og miljø

 • 5. Marked, økonomi og service

 • 6. Menyen, tradisjoner og trender

 • 7. Drikkevarer

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 4. Drikkevarer

(De to siste kapitlene er kombinert i samme powerpoint/video, og du må lese begge kapitlene i forkant av nettmøtet)

Kursdag 4

Kosthold og Livsstil (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Kostholdet vårt

 • 2. Ernæring og kosthold hos spesielle grupper

 • 3. Tradisjonsmat

Kursdag 5

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 1. Hygiene

 • 2. Maskiner og utstyr

 • 3. Råstoffkunnskap

Kursdag 6

Råstoff og Produksjon (Vg1)

Følgende kapittel skal gjennomgås:

 • 5. Kvalitet og kostnader

 • 6. Produksjon

Kursdag 7

 

Faglig diskusjon, gjennomgang av pensum fra kurset samt relevante spørsmål til deltakerne

Skrivekurs 1

Notatteknikker, hvordan forstå eksamensoppgaven og setningsstartere.:

 • Studere: Tankekart og tonotat.

 • Hvordan lese eksamensoppgaven?

 • Vanlige setningsstartere som er nyttige å kunne når du skal skrive oppgave. 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 2

Hvordan få til rett ordlyd i eksamensbesvarelsen?

 • Hvilken ordlyd skal vi ha i en eksamensbesvarelse og hvorfor?

 • Lærer tar utgangspunkt i tekster som kursdeltakere har levert inn for å vise hvordan man kan få til ordlyden som er ønskelig.

 • Oppgave til innsending:Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 3

Notatteknikker og disposisjonsteknikker?

 • Studere: Tankekart og tonotat

 • Lage oppgavedisposisjon: 

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Skrivekurs 4

Hva kjennetegner språket vi bruker i en eksamensoppgave og hvordan skiller det seg fra vanlig språk?

 • Oppgave til innsending: Eksamensoppgave.

  • Du får tilbakemelding fra lærer.

Datoer for nettmøter

Datoer for nettmøter med faglærer i kokkefaget:

 

Dato Tidspunkt Tidspunkt
Måned 10-12 18-21
     
januar 2022    
torsdag 11-januar   kursdag 4
onsdag 19.januar Kursdag 1  
tirsdag 25.januar   kursdag 5
onsdag 26.januar Kursdag 2  
     
februar 2022    
tirsdag 8.februar   Kursdag 6
     
mars 2022    
tirsdag 1.mars Kursdag 3  
tirsdag 8.mars Kursdag 4 Kursdag 7
tirsdag 15.mars Kursdag 5  
     
april 2022    
tirsdag 5.april Kursdag 6  
tirsdag 19.april Kursdag 7