Lærer med norsk som andrespråk?

Om oppdragene:

Oppdragene er innenfor Kompetansepluss Arbeid som går ut på å undervise norsk som kursdeltakerne trenger på arbeidsplassen. Det viktigste er å heve kompetansen i muntlig norsk. Du må være interessert i kursdeltakernes arbeidshverdag. Undervisningen skal dekke de områder deltakerne har behov for mer trening og kunnskap. Små grupper, mellom 4 og 12 deltakere.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha ”to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Den ideelle lærer har pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk til disse oppdragene. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i matte at du kan undervise i dette med litt veiledning.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå og progresjon og tilpasse innhold til dette
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
 • Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk 
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, data, matematikk)
 • Kompetanse i norsk språk og matematikk
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss. Se mer her

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

 

Ledige undervisningsoppdrag  i august :

 

Hammerfest 

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Hammerfest. Oppstart i august. Undervisningen skal foregå tirsdager og torsdager kl. 16.00-19.00. Kursdeltakerne er renholdere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng.

Alta

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Alta. Oppstart i august. Undervisningen skal foregå torsdager kl. 17.00-20.00. Kursdeltakerne er renholdere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng.

Kirkenes

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Kirkenes. Oppstart i slutten av august. Undervisningen skal foregå tirsdager eller onsdager kl. 16.00-19.00. Kursdeltakerne er renholdere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng.

Trondheim

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Trondheim. Oppstart 13. august. Undervisningen skal foregå tirsdager  kl. 16.00 - 19.00. Kursdeltakerne er renholdere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng.

 

Meld interesse til kurskoordinator Mona Midtbø
Tlf. 461 22 598
E-post: mona@kompetansehusetneo.no
NB! Send med søknadsbrev og CV.


Vi behandler søknader fortløpende, så hvis du er interessert,  ikke nøl med å ta kontakt!