Lærer med norsk som andrespråk?

Om oppdragene:

Oppdragene er innenfor Kompetansepluss Arbeid som går ut på å undervise norsk som kursdeltakerne trenger på arbeidsplassen. Det viktigste er å heve kompetansen i muntlig norsk. Du må være interessert i kursdeltakernes arbeidshverdag. Undervisningen skal dekke de områder deltakerne har behov for mer trening og kunnskap. Små grupper, mellom 4 og 12 deltakere.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha ”to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Den ideelle lærer har pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk til disse oppdragene. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i matte at du kan undervise i dette med litt veiledning.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå og progresjon og tilpasse innhold til dette
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
 • Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk 
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, data, matematikk)
 • Kompetanse i norsk språk og matematikk
 • Nettkurs for lærere i Kompetansepluss. Se mer her

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

 

Ledige oppdrag  i september/oktober:

Oslo - Søndre Nordstrand

Vi har muligheter for å få et ledig undervisningsoppdrag på Søndre Nordstrand. Undervisningen vil foregå tirsdager og torsdager kl. 09.00-15.00. Mulighet for utviding av dette til også onsdager, men i første omgang to ganger i uka. To grupper, en før lunsj og en etter lunsj. Oppstart: ganske omgående. 

Hammerfest

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Hammerfest. Oppstart 22. oktober. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 16.00-19.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Oslo

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Oslo. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå tirsdager eller onsdager kl. 14.00-17.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Oslo

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Oslo. Oppstart oktober. Undervisningen skal foregå på tirsdager kl. 18.00-21.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som skal bli bedre i norsk slik det brukes i teori til fagbrevet. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Nesbru

Undervisningsoppdrag på 86 timer i Nesbru. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 18.00-21.00. Kursdeltakerne er bygg og anleggsarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Lysaker

Undervisningsoppdrag på 50 timer på Lysaker. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 14.30-17.30. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Kongsberg

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Kongsberg. Oppstart snarest. Undervisningen skal foregå en ettermiddagen i uken. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som skal bli bedre i norsk slik det brukes i teori til fagbrevet. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Tromsø

Undervisningsoppdrag på 100 timer i Tromsø. Oppstart oktober. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 17.00-20.00 og onsdager kl. 17.00-20.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Arendal

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Arendal. Oppstart oktober. Undervisningen skal foregå tirsdager kl. 15.00-18.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

Kongsberg

Undervisningsoppdrag på 50 timer i Kongsberg. Oppstart november. Undervisningen skal foregå onsdager kl. 14.00-17.00. Kursdeltakerne er renholdsmedarbeidere som trenger mer opplæring i norsk slik det brukes i jobbsammenheng. Oppdraget krever norsk som andrespråk (30 studiepoeng).

 

Meld interesse til kurskoordinator Mona Midtbø
Tlf. 461 22 598
E-post: mona@kompetansehusetneo.no
NB! Send med søknadsbrev og CV.


Vi behandler søknader fortløpende, så hvis du er interessert,  ikke nøl med å ta kontakt!