Lærer med norsk som andrespråk?

Om oppdragene:

Oppdragene er innenfor Kompetansepluss Arbeid som i korte trekk går ut på å undervise norsk som kursdeltakerne trenger på arbeidsplassen. Som regel er det viktigste at de blir bedre i muntlig norsk. Du må være interessert i deres arbeidshverdag og legge vekt på å undervise på de områder deltakerne har behov for mer trening og kunnskap - kurset skal være nyttig for arbeidstaker og arbeidsgiver. Små grupper, mellom 4 og 10 deltakere.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør ha ”to ører og en munn”, det vil si at du hele tiden holder kontakt med deltakerne og lytter til hva de mener er nyttig å lære. Du bør være fleksibel, for ofte vil ikke opplegget på kurset bli akkurat som du har planlagt.

Den ideelle lærer har pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du må være såpass trygg i matte at du kan undervise i dette med litt veiledning.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå i begynnelsen og slutten av kurset
 • Tilpasse innhold og forløp på kursene i henhold til kartleggingsresultatet
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
 • Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk eller annen utdanning innen språk
 • Etterutdanning innenfor grunnleggende ferdigheter for voksne (les/skriv, data, matematikk)
 • Kompetanse i norsk språk og matematikk

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Læringsplaner til alle kurs
 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

 

Her har vi ledige oppdrag med oppstart februar 2019:

Skien, Telemark. Søknadsfrist snarest
Renholdere. Oppstart snarest. Undervisningstid er tirsdager fra kl. 11-14. 

Sogndal
Hotellmedarbeidere. Oppstart medio februar. Undervisning tirsdager og torsdager kl. 17-20.

Kongsberg - Søknadsfrist 22.mars
Renholdere, 2 grupper i ulike avdelinger. Oppstart i april. Undervisning onsdager fra kl. 15-18 og 14-17.

Hylkje utenfor Bergen - søknadsfrist 8. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå onsdager fra kl. 13.30-16.30. Kursdeltakerne er anleggsgartnermedarbeidere som ønsker å bli bedre i norsk på jobben. 

Sandefjord - søknadsfrist 22. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå fredager fra kl. 15-18. Kursdeltakerne er renholdere.

Molde - søknadsfrist 22. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå onsdager fra kl. 17-20. Kursdeltakerne er renholdere.

Oslo - søknadsfrist 8. mars
Vi har flere ledige undervisningsoppdrag i Oslo på 100 timer.  Oppstart i april. Yrkene spenner fra barnehageassistent til montør, transportør, restaurantmedarbeider og renholder. Undervisningstid på disse kursene er:

 • Mandager, tirsdag er eller onsdager i 10- 11-tiden
 • Torsdager etter kl 16.00
 • Torsdager kl 15.00-18.00
 • Torsdager 17.15-20.15
 • Ukedager etter kl 18.30 eller lørdag/søndag (3 timer per økt)
 • Kl 18-21.00 to økter i uken, usikkert hvilken dag
 • Mandager, onsdager eller torsdager etter kl 16.30
 • Tirsdag og torsdag morgen
 • To kvelder i uka kl. 18-21. mandag, tirsdag, onsdag eller torsdag.

Lierstranda i Buskerud - søknadsfrist 17. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå lørdager fra kl. 9-12. Kursdeltakerne er renholdere som ønsker å bli bedre i norsk på jobben.

Bergen - søknadsfrist 17. mars
Vi har flere ledige undervisningsoppdrag i Bergen på 100 timer. Oppstart i april. Kursdeltakerne er renholdere og butikkmedarbeidere. Undervisningstider er:

 • Tirsdager eller onsdager kl. 17-20
 • Onsdager fra kl. 12-15
 • Mandag, tirsdag onsdag eller torsdag fra kl. 18.30-21

Tromsø - søknadsfrist 17. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå onsdager eller torsdager fra kl. 17-20. Kursdeltakerne er renholdere som ønsker å bli bedre i norsk på jobben.

Vinterbro, Ås kommune, Akershus - søknadsfrist 17. mars
Oppstart i april. Undervisningen skal foregå kveldstid to kvelder i uka - hvilke ukedager kan avtales. Kursdeltakerne er renholdere som ønsker å bli bedre i norsk på jobben.

Meld interesse til kurskoordinator Mona Midtbø
Tlf. 461 22 598
E-post: mona@kompetansehusetneo.no
NB! Send med søknadsbrev og CV.


Vi behandler søknader fortløpende, så hvis du er interessert,  ikke nøl med å ta kontakt!