Lærer med norsk som andrespråk?

Om oppdragene:

Oppdragene er innenfor Kompetansepluss Arbeid som går ut på å undervise norsk som kursdeltakerne trenger på arbeidsplassen. Det viktigste er å heve kompetansen i muntlig norsk. Du må være interessert i kursdeltakernes arbeidshverdag. Undervisningen skal dekke de områder deltakerne har behov for mer trening og kunnskap. Små grupper, mellom 4 og 12 deltakere.

Du bør like å undervise voksne med kort formell utdanning og klare å skape en trygg atmosfære for læring. Du bør holde kontakt med deltakerne og lytte til hva de mener er nyttig å lære. 

Den ideelle lærer har pedagogisk utdanning og etterutdanning i norsk som andrespråk. Du bør ha erfaring med å undervise voksne i norsk. Du bør også kunne undervise i enkel matematikk.

Stillingen kan kombineres med annen jobb.

For å få kjennskap til metodikken, se her:

Arbeidsoppgaver:

 • Undervise i henhold til Kompetansepluss-pedagogiske prinsipper
 • Kartlegge deltakernes nivå og progresjon og tilpasse innhold til dette
 • Lage opplegg som får deltakerne til å møte til hver samling
 • Skape en trygg og inkluderende atmosfære
 • Føre oppmøte, logge egne timer og rapportere digitalt

Kvalifikasjoner:

 • Pedagogisk utdanning og/eller erfaring med å undervise voksne
 • Etterutdanning innenfor norsk som andrespråk 
 • Kompetanse i norsk språk og matematikk

Personlige egenskaper:

 • Er engasjert i å hente ut andre menneskers potensial
 • Kreativ i undervisningssammenheng
 • Strukturert når det gjelder papirarbeid og digital rapportering
 • Fleksibel når det gjelder opplegg for undervisningen
 • Har gode samarbeidsegenskaper
 • Kan lede en gruppe

Vi tilbyr:

 • Ferdige kurspermer med litteratur til lærer og deltakere
 • Kartleggingsverktøy
 • Fellesskap med andre lærere i Kompetansepluss-ordningen.
 • Stor selvstendighet i hvordan du løser undervisningen

 

Her har vi ledige oppdrag med oppstart mai 2019:

 

Hammerfest - søknadsfrist 5. mai

Oppstart i mai. Undervisningen skal foregå tirsdager og torsdager kl. 08.00-11.00. Kursdeltakerne er renholdere som ønsker å bli bedre i norsk på jobben.

 

 Meld interesse til kurskoordinator Mona Midtbø
Tlf. 461 22 598
E-post: mona@kompetansehusetneo.no
NB! Send med søknadsbrev og CV.


Vi behandler søknader fortløpende, så hvis du er interessert,  ikke nøl med å ta kontakt!